Walasik, A. (2024) „Ekonomia finansowa jako nauka normalna: ujęcie krytyczne z perspektywy koncepcji paradygmatów Kuhna oraz naukowych programów badawczych Lakatosa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 133–147. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.08.