Łukasiewicz, R. (2024) „Podobieństwo fizyczne a dobór dawcy w procedurach medycznie wspomaganej prokreacji”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 41–60. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.03.