Przybył, I., Kokociński, M. i Ziółkowska, M. (2024) „Decyzje kobiet o nazwisku po ślubie w wymiarze diachronicznym i synchronicznym”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 241–264. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.13.