Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2024) „Anna Ząbkowicz, Państwo wobec grup dominujących w gospodarce. Perspektywa instytucjonalnej ekonomii politycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 269–271. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.15.