Haberko, J. (2015) „Charakter prawny relacji rodzice – dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(4), s. 41–55. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.4.4.