RPEiS 86(1) (2024) „Front matter”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 1–4. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.00.