Mucha, J. (2024) „Łukasz Wirkus i Marta Pięta-Chrystofiak (red.), Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa w teorii i praktyce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 265–269. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.14.