Gomułowicz, A. (2024) „Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski. Człowiek renesansowego formatu”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 86(1), s. 273–274. doi: 10.14746/rpeis.2024.86.1.16.