Hryniewicz-Lach, E. (2015) „Przestępstwa z niewiedzy lub zapomnienia”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(4), s. 173–186. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.4.14.