Gołębiowski, G. i Szczepankowski, P. (2015) „Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(4), s. 197-215. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.4.16.