Wrzesień, W. (2016) „Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(1), s. 229-241. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.1.18.