Kruś, M. (2016) „Publicznoprawny charakter roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczenie nieruchomości”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(2), s. 87–99. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.2.8.