Sepioło-Jankowska, I. (2016) „Oszustwo podatkowe a przestępstwo oszustwa w prawie polskim i niemieckim”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(3), s. 65–78. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.3.6.