Budzinowska, M. (2016) „Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie niemieckim”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(3), s. 79–91. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.3.7.