Kosiński, E. i Trupkiewicz, M. (2016) „Gmina jako podmiot systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(3), s. 93–107. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.3.8.