Trzebiński, A. A. (2016) „Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(3), s. 169–187. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.3.13.