Fraś, A. (2016) „Stopy zwrotu a wartość fundamentalna spółek w świetle założenia o racjonalności inwestorów”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(3), s. 189–203. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.3.14.