Woźniak, Z. (2016) „Praca socjalna a innowacje społeczne – między rutyną i zmianą”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(3), s. 205–230. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.3.15.