Drozdowski, R. (2016) „Praca socjalna w zmieniającym się społeczeństwie”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(3), s. 231–238. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.3.16.