Choduń, A. (2016) „Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), s. 57–67. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.4.5.