Ciszewski, W. (2016) „Neutralność, demokracja, uspołecznienie”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), s. 81–91. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.4.7.