Szczepaniak, R. (2016) „Węzłowe problemy stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), s. 107–121. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.4.9.