Miszczak, A. (2016) „Licencjonowanie przymusowe w prawie unijnym oraz umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), s. 123–136. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.4.10.