Demenko, A. (2016) „Wypowiedź jako czynność sprawcza – na przykładzie znieważenia przedmiotu czci religijnej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), s. 137–149. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.4.11.