Kowalski, T. (2016) „Instytucje publiczne oraz stanowienie i egzekwowanie prawa w Polsce w latach 2009-2015 w ocenie menedżerów”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), s. 159–179. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.4.13.