Szyszko, M. (2016) „Polityka pieniężna w warunkach niskiej inflacji a oczekiwania uczestników rynku”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), s. 181–196. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.4.14.