Lizińska, J. i Czapiewski, L. (2016) „Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), s. 197–212. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.4.15.