Kołodziejczyk, H. (2016) „Geneza kryzysu hipotecznego w USA z perspektywy dekady”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), s. 213–231. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.4.16.