Przybył, I. (2016) „Od panieństwa do małżeństwa: zmiana statusu a transformacja tożsamości”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), s. 233–246. doi: 10.14746/rpeis.2016.78.4.17.