Mazur, D. i Żurek, W. (2017) „Wymiar sprawiedliwości w Polsce u progu 2017 r. – wyzwania i zagrożenia”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(1), s. 25–38. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.1.2.