Wojnowska-Radzińska, J. (2017) „Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(1), s. 59-71. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.1.5.