Byczyk, M. (2017) „Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego – uwagi na marginesie wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 259a”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(1), s. 73–84. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.1.6.