Miedziński, M. (2017) „Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych przed nieuzasadnioną tezauryzacją zysku spółki”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(1), s. 119–131. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.1.9.