Wójcicka, E. (2017) „Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – uwagi krytyczne”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(1), s. 159–172. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.1.12.