Umiński, P. (2017) „Znaczenie monopolizacji w postkeynesowskich teoriach cenotwórstwa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(1), s. 211-222. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.1.15.