Gadkowski, T. (2017) „Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, red. Piotr Skubiszewski, Janusz Stańczyk”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(1), s. 265–268. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.1.19.