Bator, A. (2017) „Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, red. Marek Smolak”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(1), s. 271–276. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.1.21.