RPEiS, R. (2017) „Lista recenzentów «Ruchu Prawniczego Ekonomicznego i Socjologicznego» za rok 2016”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(1), s. 281. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.1.23.