Rylski, M. (2017) „Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umów o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(2), s. 87-96. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.2.8.