Włosik, K. (2017) „Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(2), s. 127–141. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.2.11.