Zając, J. (2015) „«Kryzys demokracji liberalnej i polityka zagraniczna»: VI Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(2), s. 221–222. doi: 10.14746/rpeis.2017.79.2.19.