Parysek, J. J. (2015) „Miasto w ujęciu systemowym”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), s. 27-53. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.1.3.