Pawłowski, S. (2015) „Konsultacje obligatoryjne i fakultatywne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zakres uspołecznienia procesów planowania przestrzennego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), s. 203–217. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.1.11.