Kaczmarek, T. i Wójcicki, M. (2015) „Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), s. 219-236. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.1.12.