Kowalczyk, A. i Derek, M. (2015) „Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), s. 311-325. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.1.17.