Tanaś, J. (2015) „Użytkowanie nieruchomości lokalowych w strefie centralnej Poznania”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), s. 369–384. doi: 10.14746/rpeis.2015.77.1.20.