[1]
W. Banach, „Kulturowe bariery w kształtowaniu postaw prospołecznych wśród uczestników życia gospodarczego w Polsce”, 10.14746/rpeis, t. 79, nr 4, s. 305–312, grudz. 2017.