[1]
M. Bocheński, „Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jako instrument sytuacyjnej prewencji przestępczości w Polsce – uwagi krytyczne”, 10.14746/rpeis, t. 79, nr 4, s. 107–119, grudz. 2017.