[1]
J. Mrożek, „Problem konstytucyjności art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontynuacji nauki na studiach doktoranckich”, 10.14746/rpeis, t. 79, nr 4, s. 135–147, grudz. 2017.