[1]
A. Piechocka-Kałużna, „Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce”, 10.14746/rpeis, t. 79, nr 4, s. 267–284, grudz. 2017.